+ NEWS                          
-------------------------
     ROČNÍK 2009
+ VÝMENÍKY, KOŠICE
+ HALIGANDA, KOŠICE
-------------------------
     ROČNÍK 2008
+ DNK International
+ BANSKÁ ŠTIAVNICA
+ HOSTĚTÍN
+ SPIŠSKÉ PODHRADIE
-------------------------
     ROČNÍK 2007
+ ZNOVU NA CESTÁCH
+ PIEŠŤANY
+ BANSKÁ BYSTRICA
+ ŽILINA
-------------------------
     ROČNÍK 2006
+ ŠTART
+ NA CESTE
+ NÁRUČ
+ STAŠKOV
+ SÚĽOV
+ STARÁ BYSTRICA
-------------------------
+ ČLÁNKY A VÝSTAVY
+ VIDEÁ


TÍM/TEAM:
Tomáš Klepoch (SK)
Matúš Lelovský (SK)
Alica Horváthová (SK)
Martina Rozinajová (SK)
Juraj Blaško (SK)
Lubica Segečová (SK)

TÚTORI/TUTORS:
MarcelBenčík (SK) 2006-07
Dominik Hruza (A) 2006
Robert Blaško (SK) 2006

HOSTIA/GUESTS:
Martin Jančok (SK) 2006

KONTAKT/CONTACT:
info@dizajnnakolesach.sk
+421 903 036 491
Juraj Blaško


-------------------------

PODPORA/SUPPORT:
V roku 2009 bol projekt podporený Ministerstvom kultúry SR v spolupráci s n.o. Hlavné mesto kultúry Košice 2013, neformálnou skupinou Susedia a materským centrom Haliganda.


www.stanica.sk


LINKY/LINKS:
www.asil.sk Asociácia ilustrátorov
www.stanica.sk
www.pechakucha.sk
www.pechakucha.cz


(SK)
Zúfalá situácia vizuálnej kultúry na Slovensku, nás viedla k uskutočneniu projektu „Dizajn na Kolesách“, ktorý reaguje a aktívnym spôsob mení túto situáciu. Našim cieľom je vpustiť grafický dizajn do života ľudí, ktorí by tento pojem márne hľadajú v slovníku cudzích slov.

Pod heslom “vy platíte, my kempujeme” sme sa vybrali po Slovensku povzniesť vizuálnu kultúru.

Vnímanie vizuálnej kultúry sa nám naštastie nepodarilo zmeniť na celom Slovensku, a tak máme stále čo robiť.„Zhmotnělé idealistické představy Ricka Poynora zosobňujě skupina studentů Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Klepoch, Lelovský, Horváthová, Rozinajová, Blaško, Segečová a Jančok svým projektem Dizajn na kolesách vrhají rukavici do tváře nám všem. Opájím se představou dvoupatrového autobusu brázdícího českou kotlinu plného našich zasloužilých profesionálů, chvějících se touhou o vylepšení své karmy.”
Tomáš Brousil, 15/08/06, www.ovsempozor.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------

(EN)
A desperate state of visual culture in Slovakia inspired us to organize a ‘Design on the Wheels’ project which reacting to this situation and improving it in an active way. Our aim was to let the graphic design into the lives of people who would search in vain for this expression in the dictionary of idioms.

We went to uplift the visual culture of the surrondings of Slovakia with the slogan: ’you pay, we camp’.

Fortunately we didn’t manage to change the perception of the visual culture in entire Slovakia and so we still have something to do.“A group of students from Academy of Fine Arts and Design in Bratislava incarnates Rick Poynor’s materialized idealistic visions. Klepoch, Lelovský, Horváthová, Rozinajová, Blaško, Segečová and Jančok throw the glove in our faces with their Design on the Wheels project. I’m intoxicating myself with a vision of a doubledecker roaming the Czech Basin full of our honorable professionals driven by a shiwering desire for improving their karma.“
Tomáš Brousil, 15/08/06, www.ovsempozor.cz


      © dizajn na kolesách, 2006